Recepty Cestování Věštírna

Thursday, August 17, 2006

Do stáři jsem se staral o to, abych dobře žil, ve stáři o to, abych dobře umřel.
Seneca
A smrt je zlo - tak bozi uznali: vždyť kdyby byla krásná, též by zmírali...
Sapfó
Smrt je hořký truňk.
České přísloví
Ještě nikoho jsem neviděl umírat vesele.
Schiller
Je-li někdo mrtev, je to nadlouho.
Francouzské přísloví

5 Comments:

Blogger your said...

This comment has been removed by a blog administrator.

7:17 AM  
Blogger Sandra White said...

health insurance - debt consolidation - home equity loans Nice comment.. I ll come back for sure :]

12:11 PM  
Blogger Sandra White said...

health insurance - debt consolidation - home equity loans Nice comment.. I ll come back for sure :]

12:11 PM  
Blogger Sandra White said...

health insurance - debt consolidation - home equity loans Nice comment.. I ll come back for sure :]

7:39 PM  
Blogger Sandra White said...

phentermine - health insurance - debt consolidation - home equity loans Nice comment.. I ll come back for sure :]

8:02 PM  

Post a Comment

<< Home