Recepty Cestování Věštírna

Tuesday, December 26, 2006

Násilí, které si činíme, abychom zůstali věrní milovanému, nemá větší cenu než nevěra.
Rochefoucauld
Proč by ses kochal, synu můj, v cizí, a objímal život ženy postranní. Nebo nevěstka jest jako jáma hluboká a jako studnice těsná.
Šalomoun
Budiž požehnaný pramen tvůj a vesel se z manželky mladosti své. Laně milostné a srny utěšené, prsy její ať tě opojují všelikého času, v milování jejím kochej se ustavičně.
Šalomoun
Uvažuji o pátém sňatku. Proč ne? Šalomoun měl tisíc žen a jeho jméno zůstalo synonymem moudrosti.
Barrymore

0 Comments:

Post a Comment

<< Home