Recepty Cestování Věštírna

Monday, July 16, 2007

Všechno má svoji míru a jsou tu určité meze, ve kterých, nikoli mimo, vše správné zůstané správným.
Horatius
Škodlivé je všude to, co je přílišné.
Seneca
Z toho, co prospívá, vše může uškodit též.
Ovidius
V téže věci nemůže být zajisté užitečnost a hanebnost.
Cicero
Všechny věci nejsou však vhodné pro všechny stejně.
Propertius
Ve všech věcech je něco užitečného, třebaže ve skryté podobě.
Cicero

0 Comments:

Post a Comment

<< Home