Recepty Cestování Věštírna

Sunday, March 09, 2008

co s lsuší, to je čestné, a co je čestné, to se sluší.
Cicero
Ne všechno, co je dovoleno, je čestné.
Paulus
I když je ctižádost sama o sobě chybou, přece bývá často příčinou ctností.
Cicero
Ctnost se dostatečně projevuje sama o sobě.
Sallustius
Nejen na moři či v boji se pozná udatný muž, zdatnost se projeví i na loži.
Seneca
Počestnost se dočká dlouhého věku.
Ovidius
Kdo pro ctnost na smrt vydán, je ten nezemře.
Plautus

0 Comments:

Post a Comment

<< Home