Recepty Cestování Věštírna

Thursday, October 25, 2007

Odsuzují to, čemu nerozumějí.
Quintilianus
Je zaslepenost odsuzovat to, co neznáš.
Seneca
Všechno neznámé se pokládá za velkolepé.
Tacitus
A ani nesmíme znát všechno.
Horatius
Poznat to chtějí všichni, však nikdo zaplatit nechce.
Iuvenalis
To, že znáš svoji věc, je nic, když to nevědí druzí.
Persius
Učený člověk má své bohatství vždy v sobě.
Phaedrus
Pro učeného a vzdělaného člověka žít znamená přemýšlet.
Cicero
Rozvážnost znamená vědět, co je třeba žádat a čemu se vyhýbat.
Cicero

0 Comments:

Post a Comment

<< Home