Recepty Cestování Věštírna

Wednesday, October 03, 2007

Učíme se pro školu, ne pro život.
Seneca
Lidská mysl má být utvářena spíše důkladnou četbou než četbou mnohého.
Quintilianus
Má se číst mnoho, nikoliv mnohé.
Plinius
Není tak špatné knihy, aby alespoň v něčem nebyla prospěšná.
Plinius
Kniha, která usiluje o nesmrtelnost, musí mít ducha.
Martialis
Lidé důvěřují více očím než uším: z toho vyplývá, že dlouhá je cesta poučováním, krátká a účinná příklady.
Seneca
Ničemu nemůžeme bez příkladu správně vyučovat, ani se naučit.
Columella

0 Comments:

Post a Comment

<< Home