Recepty Cestování Věštírna

Monday, March 31, 2008

Být bez viny je velká útěcha.
Cicero
A to ti buď kovovým valem: mít vždycky svědomí čisté a neblednout pro žádnou vinu.
Horatius
Nevinný snadno hledá slova.
Curtius Rufus
Vvědoma pravdy se mysl jen smála pomluvám lživým.
Ovidius
Mnoho lidí se bojí o svou pověst, málokteří o své svědomí.
Seneca
Prvním a největším trestem hříšníků je vědomí, že zhřešili.
Seneca

0 Comments:

Post a Comment

<< Home