aforismus


Recepty Cestování Věštírna

Monday, July 07, 2008

Kdo pskytuje pomoc špatným, pozdě pak lituje.
Phaedrus
Každého olupuje o zdraví a duševní klid jeho vlastní podvod, jeho přečin, jeho zločin, jeho opovážlivost.
Cicero
Kdo stojí o cizí, právem přichází o své.
Phaedrus
Nečestně získaná kořist vede ke koncům zlým.
Ovidius
Jak zaseješ, tak sklidíš.
Cicero
Ty sis to nadrobil, ty si to všechno musíš vyjíst.
Terentius
Zlomyslnost sama vypíjí největší část svého jedu.
Seneca

Thursday, May 01, 2008

Nikdo se nestal naráz úplně špatným.
Iuvenalis
Být si vědom prohřešku je počátek spásy.
Seneca
Nikdy není pozdě na cstu k dobrým mravům.
Seneca
Na dobrá předsevzetí není nikdy pozdě.
Quintiliandus
Zločiny získávají na síle spěchem, dobré záměry prodlením.
Tacitus
Kdo lituje svého činu, je téměř nevinen.
Seneca
Druhým odpouštěj mnoho, sobě však nic.
Ausonius
Přivolává na sebe vinu, kdo přehlíží poklesky.
Publilius Syrus
Kdo nezakazuje chybovat, ač může, řikazuje to činit.
Seneca

Tuesday, April 15, 2008

Není nic bědnjšího než špatné svědomí.
Plautus
Jak je těžké neprozradit vinu výrazem tváře!
Ovidius
Kdo mlčí, jistěže nepřiznává, ale přesto je pravda, že nepopírá.
Paulus
Za úmysl se nikdo netrestá.
Ulpianus
Pouhý umysl krást nedělá člověka zlodějem.
Paulus
Moci škodit, a přesto škodit nechtít, je nanejvýš chvályhodné.
Publilius
Nikdo z nás není bez hříchu; jsme lidé, nikoliv bozi.
Petronius
Komu je dovoleno hřešit, hřeší méně.
Ovidius

Monday, March 31, 2008

Být bez viny je velká útěcha.
Cicero
A to ti buď kovovým valem: mít vždycky svědomí čisté a neblednout pro žádnou vinu.
Horatius
Nevinný snadno hledá slova.
Curtius Rufus
Vvědoma pravdy se mysl jen smála pomluvám lživým.
Ovidius
Mnoho lidí se bojí o svou pověst, málokteří o své svědomí.
Seneca
Prvním a největším trestem hříšníků je vědomí, že zhřešili.
Seneca

Monday, March 17, 2008

Není neřesti, která by neměla zastánce.
Seneca
Špatné povahy nikdy nepostrádají učitele.
Publilius Syrus
Kdo viní druhého ze špatnosti ten ať se podívá sám na sebe.
Plautus
Každý si přeje, aby byly vytýkány spíše cizí chyby nez jeho vlastní.
Quintilianus
Tím nejlepším ať je ten nejméně špatný.
Seneca
Bez vad se nerodí nikdo, a onen nejlepší bude, který jich nejméně má.
Horatius

Sunday, March 16, 2008

Pýcha když ke skvělým mravům se pojí, pak ztrácejí cenu.
Claudianus
Čím víc se kdo zabývá svým vlastním prospěchem, tím méně je dobrým člověkem, ať již dělá cokoliv.
Cicero
Špatným je třeba nazvat toho, kdo je dobrý kvůli vlastnímu prospěchu.
Publilius Syrus
Jak nesnadné je být ctnostný! Jak skutečně obtížné je dlohodobé přestírání ctnosti!
Cicero
Některým zločinům dodal úspěch cti.
Seneca
Nectnosti se k nám plíží pod jménem ctností.
Seneca
Všechny neřesti, které se dějí veřejně, jsou méně závažné.
Seneca

Monday, March 10, 2008

Ctnost často polyká slzy.
Seneca
Čest je chválena a křehne zimou.
Iuvenalis
Rozkoš se nesnáší s ctností.
Cicero
Vzácné rozkoše lépe chtnají.
Iuvenalis
Ovládej vášeň; neposlouchá-li, poroučí.
Horatius
Vládnout sám sobě je největším vladařským uměním.
Seneca
A ztratí-li kdo důstojnost svou dřívější, je ve svém neštěstí jen pro smích zbabělcům.
Phaedrus
Je to příliš velká cena za smích, jestliže spočívá v újmě na cti.
Quintilianus